איכות התשתית של חיפויי הרצפה היא גורם מכריע בעמידותם לאורך זמן. כחלק מהשירות שמעניקה החברה ללקוחותיה, מבצעת החברה את התשתיות המשמשות בסיס להדבקת חיפויי הרצפה הגמישים: שפכטל, מדה מתפלסת בחוזק מתאים לסוג החיפוי והחלקת בטון.

איכות התשתית של חיפויי הרצפה היא גורם מכריע בעמידותם לאורך זמן. כחלק מהשירות שמעניקה החברה ללקוחותיה, מבצעת החברה את התשתיות המשמשות בסיס להדבקת חיפויי הרצפה הגמישים: שפכטל, מדה מתפלסת בחוזק מתאים לסוג החיפוי והחלקת בטון.